Cos de Mestres Educació Infantil. Temari Volum 2 por 7 EDITORES

Titulo del libro: Cos de Mestres Educació Infantil. Temari Volum 2

Autor: 7 EDITORES

Número de páginas: 296 páginas

Fecha de lanzamiento: December 5, 2016

ISBN: 8414202195

Editor: Editorial MAD

Obtenga el libro de Cos de Mestres Educació Infantil. Temari Volum 2 de 7 EDITORES en formato PDF o EPUB. Puedes leer cualquier libro en línea o guardarlo en tus dispositivos. Cualquier libro está disponible para descargar sin necesidad de gastar dinero.

Cos de Mestres Educació Infantil. Temari Volum 2 por 7 EDITORES

7 EDITORES con Cos de Mestres Educació Infantil. Temari Volum 2

La publicació que presentem té com a objectiu ajudar i orientar els mestres per al seu futur ingrés al Cos de Mestres en l'especialitat d'Educació Infantil, així com oferir un recurs útil per a aquells professionals que treballin en aquesta etapa. Aquest segon volum del temari desenvolupa els temes 14 a 26 del programa oficial de manera exhaustiva, amb un contingut actualitzat i adaptat tant a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOE), com a la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE). Cada tema consta d'una introducció i una conclusió, tal com ho demanen els criteris d'avaluació dels tribunals, un esquema per tal que l'opositor tingui una visió global d'aquest contingut i li ajudi al seu estudi i memorització, així com una bibliografia actualitzada. En relació amb la legislació educativa, hem tingut en compte aquells preceptes de la LOE i de la LOMCE que estan connectats amb cada tema, però l'opositor o opositora haurà d'examinar i tenir present la legislació específica de la Comunitat Autònoma per la qual es presenti a l'oposició.